Blogg

12. jan, 2018

Vem är jag och vad betyder jag? Frågorna kan vara många och vi kan bli fyllda ut av stort bekymmer och stor nöd på detta området. Då tycker jag det är välsignat gott att få läsa en ut av texterna för kommande söndag ifrån Efesierbrevet där det står så:

”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt.” Efes.1:7-8

Det enda som betyder något för honom som skapat mig och bjuder mig hem till sig i himmelen, är den nåd som Gud själv har gett till alla människor genom sin son Jesus Kristus. Jesu blod renar mig och dig och alla som kommer till honom. Vad menar du nu pastor?...

Jo för att du och jag skall få del ut av himlen en dag när livet här på jorden er över. Så behöver vi en rening i Jesus blod på det sättet att han, Jesus får slippa till i ditt och mitt liv. Jag för min del börjar var dag med att ge mitt liv i hans händer och ber om att han leder mig på sin väg den här dagen.

Må Gud välsigna dig på din vandring den här dagen och dagar som kommer så att du får se hur fantastisk du är igenom Jesu ögon! 😊

Nåd över all förnuft, nåd över alla gränser!

2. jan, 2018

Gott nytt år!

Det är underbart att börja det här året med att sätta fokus på Jesus. Ja för den första dagen i det nya året blev Jesus omskuren och fick namnet Jesus så som ängeln hade förutsagt det till Maria:

Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus (Luk 1:31)

När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus (Luk 2:21)

Det underbara namnet Jesus är det som ger oss hopp inför det nya året som nu har börjat. Vad som ligger framför oss i 2018 vet vi inte mycket om, men Jesus har lovat att gå med också det här året, ja alla dagar är han med oss.

Kan hända skulle ditt nyårslöfte bli att låta Jesus få slippa till i ditt liv i 2018, om än bara låta honom få en chans att visa att Han bryr sig om dig och älskar dig precis så som du är.

Gud välsigna dig! 

29. dec, 2017

Det är länge sedan jag har skrivit något här. Mycket har händ det senaste halvåret. Som du ser så försöker jag att skriva på svenska, fast det är säkert många skrivfel. Men jag hoppas att lära 😊

Marie, jag och Trixie har flyttat till Bengtsfors och jag är nu pastor i Bengtsfors Missionskyrka från 1 december. Vi känner oss varmt välkomnad till Bengtsfors och församlingen. Det har varit en fin tid att börja på då det händer mycket.

Nu i mellandagarna så sitter jag på nytt kontor i kyrkan och betraktar vad som hände i stallet i Betlehem efter Jesu födsel. Vi läser i Matt.2.13-15 att Josef hade en dröm och en Herrens ängel visade seg för honom och sade till honom att flykta till Egypten, för kung Herodes blev rädd för Jesusbarnet och ville döda Jesusbarnet.

En liten familj på flykt. Flyktningar på väg till en framände land. Och så är det för manga i vår tid också. På flykt från krig och förföljelse till något okänd och nytt. Inte på flykt för att dom vil det, men för att överleva. Många kommer till våra länder här norr. Och jag som kristen känner ett ansvar för att möte dom och vise dom respekt och människovärde.

Den lille familjen ”Josefsson” fick känna på vad det innebär att vara flyktningar. Så när det står i vår Bibel att Jesus är provad i allt så börjar det redan de första dagarna i hans liv här på jorden. Jesus är en som vi kan gå till med allt som vi bär på av bekymmer och nöd. Han känner dig och han vet vad du behöver.

Låt det nya året bliva ett år där vi ger Jesus rom i våra liv, och låter hans kärlek och omsorg få fylla oss och prägla våra möten med andra människor och andra kulturer.

Gud välsigna dig inför det nya året!

4. jan, 2017

Denne overskriften møtte meg i en mail jeg fikk i dag. Forandring tar tid. Jeg kan ofte være utålmodig og ønske at saker og ting skal gå litt fortere, ikke minst når vi skal endre noe eller bare helt enkelt gjøre det vi har bestemt oss for. Men livet og erfaringene tilsier at det tar tid. Noen ganger må vi bare la det ta den tiden det tar. Det nytter ikke å presse på. For at det skal bli et godt resultat trenger noe å ta tid.

I Peters andre brev så avslutter Peter med å si: "Dere skal vokse i nåde og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag!" Som barn kan man lengte så sterkt etter å bli voksen så man kan gjøre som man vil. Men det hjelper ikke hvor mye vi lengter og ønsker. Året har 365 dager og døgnet 24 timer. Vi må gjennom alt.

Å vokse i kjennskap til Jesus Kristus handler også om å være tålmodig. Det handler om å leve nær til han dag etter dag, time etter time. Da blir vi mer og mer preget av ham i tanker, sinn og handlinger. 

Mange har muligens hatt noen nyttårsløfter som kanskje allerede har godt i vasken. Men en god ting å bestemme seg for denne første uken i januar 2017 er at jeg vil vokse i kjennskap til Jesus og jeg begynner med å be og lese min Bibel.

Gud velsigne deg med tålmodighet til å vokse i Guds tempo!

12. nov, 2016

Nylig var Marie og jeg på en reise til Umeå for å besøke familie og venner. På søndag bestemte vi oss for å gå til gudstjeneste i missionskyrkan i Vännes. I denne  gudstjenesten var det Margareta Sandman som talte over emnet «Skapad till och för relation».

Mens jeg satt der å lyttet til Sandmans tale så var det et ord som stadig kom opp. Det svenske ordet for fellesskap - gemenskap. Det fikk meg til å tenke på dette ordet da men også i dagene som kom.

Om vi bruker litt godvilje så kan vi se at ordet inneholder tre ord eller stavelser, med tre betydninger som kan si oss noe om fellesskapet som vi ønsker å ha i menigheten og som ideelt sett bør være der.

1. Ge - som å gi

Å være i et fellesskap handler om at vi er i en gruppe av mennesker som gir til hverandre av det vi har fått å bidra med. Det står om de første kristne som vi leser om i Apostlenes Gjerninger 2.42ff delte alt de hadde. Og andre steder så leser vi om at vi som troende skal komme sammen og gi vårt vitnesbyrd vår sang til trøst og oppmuntring for hverandre.

Hva har du og jeg fått som vi kan gi til fellesskapet. I vår menighet er det mange som gir både tid og krefter og det må vi be om at vi skal få fortsette med også inn i det ukjente som ligger foran oss.

Kanskje synes du og jeg det er lite det vi har, men det du har fått betyr kanskje uendelig mye for andre. Det korteste vitnesbyrdet som jeg har hørt var på en ungdomsweekend som jeg var med på da jeg var tenåring. Vi satt på Sauvika leirsted på Hvaler en kveld det var vitnesbyrd. Da en av guttene reiste seg å sa følgende: «Jeg er en kristen og vil det være» Så satte han seg. Dette korte vitnesbyrdet har følgt meg i alle år etter dette og fikk betydning for meg.

2. men som i mén

Fellesskapet får noen konsekvenser og forhåpentligvis så gir det oss noen gode, livsforvandlende og bevarende mén. I fellesskapet møter vi forhåpentligvis varme, omsorg og kjærlighet som gir oss mot og frimodighet slik at vi vokser som enkeltmennesker men også som fellesskap.

Fellesskapet i menigheten kan både såre, ødelegge og glede og oppbygge. Hvordan er mitt bidrag til fellesskapet?...

3. skap som å skape

Til slutt så sier dette ordet for fellesskap noe om at vi som fellesskap skal skape noe. Vi er satt i menigheten og i fellesskapet for å bygge en livskraftig menighet som bærer med seg evangeliet ut til nye mennesker som også blir en del av dette fellesskapet som vi kaller for menigheten.

Sammen skal vi styrke hverandre så vi kan stå sterke sammen. «Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.» Gal.6.2. Du er en del av et fellesskap som ønsker og ber om å få være for hverandre det som Paulus her skriver.

Menigheten er et gudgitt fellesskap der Jesus skal være i sentrum og der hans liv og lære gir oss et eksempel å følge etter. Kanskje vi skulle grave frem det ordtaket som var veldig populært i kristne kretser for en tid tilbake: «Hva ville Jesus gjort?»

La oss sammen stå sterke i Kristus Jesus, og å bygge Guds menighet med Åndens veiledning. Gud velsigne deg som leser dette til å finne din plass i menigheten!