24. feb, 2016

Hvem er din lærer?....

Vi har alle en eller flere lærere som vi setter høyt. Lærere som har gitt oss noe verdifullt og viktig. Lærere som kanskje så oss og brydde seg om oss. Det er godt og nyttig og kunne tenke litt i gjennom hva eller hvem var det som har bidrat til at jeg står her jeg står i dag. Og dessverre så vil nok de fleste av oss se at det finnes både gode og dårlige ellementer her. 

Hvem er din lærer? Bibelen gir oss en klar og tydelig formaning: "La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har én lærer: Kristus." Matt.23.10. Det er mange som mener noe om kristen tro og kristendom. Ja, endog mener mye om Jesus. Men hvem er han egentlig? Har du tatt deg tid til å bli kjent med han? 

I dag blir vi minnet om at Jesus har noe å si til deg og meg. Han vil undervise oss litt. Han vil være din og min lærer. Skal vi la han få vise oss noe av sine omsorgsfulle undervisning denne dagen?

Lykke til og må Gud rikelig velsigne deg! Smiler