12. nov, 2016

Fellesskap på svensk «Gemenskap»

Nylig var Marie og jeg på en reise til Umeå for å besøke familie og venner. På søndag bestemte vi oss for å gå til gudstjeneste i missionskyrkan i Vännes. I denne  gudstjenesten var det Margareta Sandman som talte over emnet «Skapad till och för relation».

Mens jeg satt der å lyttet til Sandmans tale så var det et ord som stadig kom opp. Det svenske ordet for fellesskap - gemenskap. Det fikk meg til å tenke på dette ordet da men også i dagene som kom.

Om vi bruker litt godvilje så kan vi se at ordet inneholder tre ord eller stavelser, med tre betydninger som kan si oss noe om fellesskapet som vi ønsker å ha i menigheten og som ideelt sett bør være der.

1. Ge - som å gi

Å være i et fellesskap handler om at vi er i en gruppe av mennesker som gir til hverandre av det vi har fått å bidra med. Det står om de første kristne som vi leser om i Apostlenes Gjerninger 2.42ff delte alt de hadde. Og andre steder så leser vi om at vi som troende skal komme sammen og gi vårt vitnesbyrd vår sang til trøst og oppmuntring for hverandre.

Hva har du og jeg fått som vi kan gi til fellesskapet. I vår menighet er det mange som gir både tid og krefter og det må vi be om at vi skal få fortsette med også inn i det ukjente som ligger foran oss.

Kanskje synes du og jeg det er lite det vi har, men det du har fått betyr kanskje uendelig mye for andre. Det korteste vitnesbyrdet som jeg har hørt var på en ungdomsweekend som jeg var med på da jeg var tenåring. Vi satt på Sauvika leirsted på Hvaler en kveld det var vitnesbyrd. Da en av guttene reiste seg å sa følgende: «Jeg er en kristen og vil det være» Så satte han seg. Dette korte vitnesbyrdet har følgt meg i alle år etter dette og fikk betydning for meg.

2. men som i mén

Fellesskapet får noen konsekvenser og forhåpentligvis så gir det oss noen gode, livsforvandlende og bevarende mén. I fellesskapet møter vi forhåpentligvis varme, omsorg og kjærlighet som gir oss mot og frimodighet slik at vi vokser som enkeltmennesker men også som fellesskap.

Fellesskapet i menigheten kan både såre, ødelegge og glede og oppbygge. Hvordan er mitt bidrag til fellesskapet?...

3. skap som å skape

Til slutt så sier dette ordet for fellesskap noe om at vi som fellesskap skal skape noe. Vi er satt i menigheten og i fellesskapet for å bygge en livskraftig menighet som bærer med seg evangeliet ut til nye mennesker som også blir en del av dette fellesskapet som vi kaller for menigheten.

Sammen skal vi styrke hverandre så vi kan stå sterke sammen. «Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.» Gal.6.2. Du er en del av et fellesskap som ønsker og ber om å få være for hverandre det som Paulus her skriver.

Menigheten er et gudgitt fellesskap der Jesus skal være i sentrum og der hans liv og lære gir oss et eksempel å følge etter. Kanskje vi skulle grave frem det ordtaket som var veldig populært i kristne kretser for en tid tilbake: «Hva ville Jesus gjort?»

La oss sammen stå sterke i Kristus Jesus, og å bygge Guds menighet med Åndens veiledning. Gud velsigne deg som leser dette til å finne din plass i menigheten!