4. jan, 2017

Change Takes Time - Forandring tar tid

Denne overskriften møtte meg i en mail jeg fikk i dag. Forandring tar tid. Jeg kan ofte være utålmodig og ønske at saker og ting skal gå litt fortere, ikke minst når vi skal endre noe eller bare helt enkelt gjøre det vi har bestemt oss for. Men livet og erfaringene tilsier at det tar tid. Noen ganger må vi bare la det ta den tiden det tar. Det nytter ikke å presse på. For at det skal bli et godt resultat trenger noe å ta tid.

I Peters andre brev så avslutter Peter med å si: "Dere skal vokse i nåde og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag!" Som barn kan man lengte så sterkt etter å bli voksen så man kan gjøre som man vil. Men det hjelper ikke hvor mye vi lengter og ønsker. Året har 365 dager og døgnet 24 timer. Vi må gjennom alt.

Å vokse i kjennskap til Jesus Kristus handler også om å være tålmodig. Det handler om å leve nær til han dag etter dag, time etter time. Da blir vi mer og mer preget av ham i tanker, sinn og handlinger. 

Mange har muligens hatt noen nyttårsløfter som kanskje allerede har godt i vasken. Men en god ting å bestemme seg for denne første uken i januar 2017 er at jeg vil vokse i kjennskap til Jesus og jeg begynner med å be og lese min Bibel.

Gud velsigne deg med tålmodighet til å vokse i Guds tempo!