Den Hellige Ånds gjerning del2

Den Hellige Ånds gjerning del1

Søndag 4.september 2016 startet vi en serie i Moflata Misjonskirke hvor vi skal tale om Hva som er Åndens gjreninger. Vi vil fortsette dette utover høsten og jeg vil legge de ut her etterhvert.

Ånden er gitt oss som en viktig del av vårt åndelige liv. Ikke for å skremme, men for å velsigne og berike vårt liv.